Cykelguiden - Olagligt men ofarligt stanna i cykelfält

<< Krönikor

Olagligt men ofarligt stanna i cykelfält

När bilister stannar i cykelfält utsätter de cyklister för en stor risk. Cyklisten tvingas att köra ut i körfältet för att komma fram. Ett annat alternativ för cyklisten är att köra upp på trottoaren. Det är olagligt. När bilister ställer sig i cykelfält utsätter de cyklister för livsfara och beter sig brottsprovocerande. De borde konsekvent bötfällas men så sker inte.

Alla som cyklar i Stockholm vet att man dagligen får väja för bilister som står i cykelfälten. P-vakterna knallar omkring och lappar utan pardon bilar som står fel, eller står på p-platser utan att betala p-avgift. Däremot är de mycket förlåtande mot bilister som står i cykelfält.

En representant för G4S som har hand om parkeringsövervakningen i Hammarby Sjöstad och och i södra Stockholm, berättar för DN (23/2), att man försöker prata med bilister som står i cykelfält före att bötfälla.

Denna mjuka hållning mot bilisterna har ingen effekt det vittnar statistiken om. 2011 fick 617 bilister böta för att de stått i cykelfält, 2015 fälldes 992. En liten ökning alltså, men fortfarande behandlas bilisters ovana att stanna i cykelfält inte för vad det är - ett hot mot cyklisters säkerhet.

En annan sak med p-vakternas ”prattaktik” är att de sätter lagen ur spel. I dag utfärdar p-vakterna godtyckligt vem som ska bötfällas och vem som ska komma undan med ett ajabaja, inte stå i cykelfält. P-vakterna ska beivra parkeringsförseelser, inte agera domare. De som anser sig felaktigt blivit bötfällda kan överklaga beslutet till trafikkontoret och om de inte får rättelse där kan de vända sig till tingsrätten.
Det är domstolar som ska tolka och tillämpa lagar och förordningar, inte trafikkontorets p-vakter.


Bo Dellensten

24/3/2016


Kommentarer

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir tolv och nio tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.