Cykelguiden - Cyklingen minskar i Sverige

<< Krönikor

Cyklingen minskar i Sverige

Cyklingen minskar i Sverige

När man i Stockholm ser de horder av cyklister som strömmar genom staden morgnar och kvällar är det lätt att tro att cyklingen ökar i Sverige. I själva verket är det tvärtom. Cyklingen minskar kraftigt utom just i våra storstäder och större städer där den ökar. Skolresornas antal per cykel har nästan halverats under de senaste 15 åren. Det har dock blivit mindre riskabelt att cykla. Risken att dö i en cykelolycka har mer än halverats under perioden.

Den minskade cyklingen är ett politiskt bakslag. År ut och år in har regering och riksdag proklamerat att cyklingen ska öka. Både regering och riksdag är eniga om att ökad cykling är bra för folkhälsan och miljön. För den som jämfört politikernas stolta paroller och deras politiska åtgärder är inte nedgången i cykling förvånande. Regering och riksdag har inte velat anslå pengar till utbyggnaden av cykelbanenätet, trots att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Kommunerna vill ofta bygga ut cykelbanorna, men de har inte ekonomiska resurser och får dåligt stöd av staten.

Utarmningen av handel och annan service i stadskärnorna till förmån för externa affärscentra uppmuntrar inte heller cykling - tvärtom.

Den ökade bilismen har andra trista konsekvenser som att allt färre barn cyklar till skolan. I en ökande omfattning skjutsas barnen i bil till skolan av sina föräldrar. Inte bra för barnens fysiska utveckling och inte bra för miljön och barnens säkerhet.

Den som både åker bil och cyklar kan lätt notera att stora summor läggs ner på motorvägar, cirkulationsplatser och utbyggnad av vajervägar. Det flesta av dessa projekt är inte samhällsekonomiskt lönsamma, men politiskt oemotståndliga.

Det finns inget hopp om att det förhållandet kommer att ändras i den närmaste framtiden. Enligt Krister Spolanders genomgång satsar staten 522 miljarder kronor på transportinfrastrukturen fram till 2025. I stort sett allt går till motorinfrastruktur. Mindre än en (1) procent går till cykeltrafik.

Att bygga ut ett sammanhängande cykelvägnät i Sveriges kommuner skulle kosta mindre än Förbifart Stockholm och det skulle till skillnad från förbifarten vara samhällsekonomiskt lönsamt.

En sån satsning går dock inte att finansiera i dagens politiska läge. Det skulle kräva politiskt mod och det har inte dagens svenska politiker.

Bo Dellensten

2015-08-19


Kommentarer

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir tolv och nio tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.