Cykelguiden - Äntligen! Nollvision för cyklister

<< Krönikor

Äntligen! Nollvision för cyklister


Stockholmscyklister i väntan på grönt ljus och bättre cykelvägar.

Äntligen har Trafikverket beslutat sig för att ta itu med cyklisternas säkerhet. Tidigare har Trafikverket och föregångaren Vägverket bara tjatat om att cyklisterna måste bära hjälm. Nu har man analyserat cykelolyckorna och lagt fram en strategi för ökad säkerhet för cyklister. Antalet dödade cyklister ska halveras fram till år 2020 och antalet skadade ska minskas med 25 procent.


Årligen dödas 20-30 cyklister per år. Antalet dödade har successivt minskat under senare år. Statistiken över skadade cyklister som lagts in på sjukhus har dock ökat under perioden 1987 – 2011. 80 procent av alla olyckor är singelolyckor medan 10 procent av olyckorna är krock med motorfordon och 10 procent krock med annan cykel.

Trafikverkets olycksanalys visar att cirka 60 procent av alla olyckor orsakas av dåliga vägar och cykelbanor och bristande vägunderhåll. Halka orsakad av snö, is, löst grus och löv är bland de viktigaste orsakerna till cykelolyckorna. Det finns dock många orsaker bakom cykelolyckorna, bland annat dåliga cykelkonstruktioner och bristande cykelunderhåll.

I sin olycksanalys tar Trafiksäkerhetsverket inte upp cykelns inneboende risker beroende på sin konstruktion. Dagens cyklar är i stor utsträckning orsak till de många olyckorna, men det problemet tar Trafikverket inte upp.

Trafikverket konstaterar att för att få ner cykelolyckorna måste alltså drift- och underhåll förbättras, cykelbanorna bli bättre, vi måste få bättre cyklar och cyklisterna måste bli mer riskmedvetna och köra säkrare.

Trafikverket har ingen lätt uppgift framför sig. Ansvaret för cykelvägnätet, drift- och underhåll är i allt väsentligt en kommunal uppgift. Trafikverket måste alltså övertyga kommunerna om att det är i deras intresse att öka säkerheten för cyklisterna. Det kommer att stå kommunerna dyrt med tanke på vilket dåligt skick cykelvägnätet befinner sig i.

Trafikverket vill ha säkrare cyklar, men då gäller det att få med cykelbranschen på att tillverka säkrare cyklar. Hittills har inte cykelbranschen prioriterat säkerhetsfrågor.

Slutligen måste trafikverket sprida ökad kunskap och riskmedvetenhet bland cyklisterna. Trafikverket vill få oss att använda hjälm i ökad utsträckning, men någon hjälmlag är inte längre aktuell. Något cykelkörkort lär inte vara att tänka på.

Chanserna för att trafikverket ska nå de uppsatta målen till år 2020 är inte så goda.

Stockholm 29/8/2014

Bo Dellensten


Kommentarer

2014-09-10 - 18:17:12
Ambitiösa mål att halvera dödstalen och att minska antalet skadade med en fjärdedel till 2020. Finns dock inte en chans att nå dit så länge som staten satsar knappt en (1) procent av infrastrukturpengarna på säkrare cykelinfrastruktur. Inte en chans. Det kommer att kosta, inte särskilt mycket jämfört med motorinfrastruktur, men betydligt mer än vad Riksdagen beslutade 24 juni 2014.
Krister Spolander / Stockholm

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir nio och fem tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.