Cykelguiden - Äntligen ska de regionala cykelstråken byggas ut

<< Krönikor

Äntligen ska de regionala cykelstråken byggas ut

När cykelvägar planeras och byggs lägger myndigheter och politiker i krypväxeln. Redan 1996 började dåvarande Vägverket planera för ett regionalt cykelvägnät i Stockholmsområdet. Arbetet segade men efter några år fanns en färdig plan. Den fullföljdes aldrig. Först nu, 18 år senare, har nuvarande Trafikverket och länsstyrelsen beslutat satsa 2,3 miljarder på utbyggnaden.

Äntligen har alltså Trafikstyrelsen och länsstyrelsen beslutat att anslå pengar till det regionala cykelvägnätet i Stockholmsområdet. Projektet har dragits i långbänk och det cykelvägnät som enligt de ursprungliga planerna i allt väsentligt skulle ha varit färdigt idag, kommer i bästa fall att vara utbyggt år 2030.

Under de kommande 16 åren ska 850 km cykelvägar byggas. 690 km finns redan men mycket ska byggas om till högre standard och felande länkar ska byggas. Cykelvägnätet ska bli sammanhängande. Det blir drygt 50 km ny eller upprustad cykelbana per år.

Enligt planerna så kommer cyklingen att fyrdubblas fram till 2030. Enligt utredningen utgör cykelresorna för närvarande 5 procent av alla resor. År 2030 ska 20 procent av alla resor ske per cykel.

Det låter imponerande men i ett nationellt perspektiv är det inte märkvärdigt. I Malmö och Lund utgör cykelresorna redan idag mer än 20 procent av alla resor. Totalt sett i hela landet räknar man med att cirka 10 procent av alla resor görs per cykel.

I Köpenhamn satsar man på att 50 procent av alla pendlingsresor ska sker per cykel år 2020.

Bakom planen står inte bara länsstyrelsen och Trafikverket utan 26 kommuner i Stockholmsområdet. Planen ska ju knyta ihop de kommunala cykelstråken till ett regionalt stråk där Trafikverket har ansvarar för vissa delar som ligger utmed statliga vägar.

Det regionala cykelvägnätet är samhällsekonomiskt lönsamt. Varenda skattekrona som läggs ut på cykelvägnätet får samhället tillbaka med råge i form av bättre miljö, bättre folkhälsa, kortare bilköer, tidsvinster och avlastad kollektivtrafik.

Dessutom är cykelvägnätet billigt. Det beräknas kosta 2,3 miljarder. Det ska jämföras med Förbifart Stockholm som beräknas kosta 27 miljarder kronor. Därtill kommer kostnader för räntor som gör att förbifarten i slutänden kommer att kosta betydligt mer. Stora vägprojekt brukar alltid bli dyrare än beräknat. Till skillnad från cykelvägnätet så är förbifarten inte samhällsekonomiskt lönsam.

Trots att satsningar på cykling är lönsamma har de varit svåra att genomföra. Det beror bland annat på att anslagna medel till cykelvägar inte öronmärks. Inte sällan drar stora vägprojekt över budget. Om man inte ska stå med en halvfärdig bilväg eller en ofärdig tunnel så tar man av de medel som finns i budgeten men som var avsedda för annat, exempelvis cykelvägar.

Till den nya regionala cykelstråket har man dock säkrat finansieringen. Anslagen till cykelprojekten är öronmärkta berättar Ebba Larsson på Trafikverket som lett arbetet med den regionala cykelplanen.

Politik är att vilja sade Olof Palme. Ekonomi är att välja hävdar nationalekonomen Assar Lindbeck. Politikerna satsar på det de månar om, det de vill förverkliga. Ekonomin kräver att man gör ett val. Pengarna räcker inte till allt. Mot den bakgrunden är politikernas val avslöjande. De hittar pengar till sina innersta önskningar. Annat får stå tillbaka.

Regering och riksdag har vid ett flertal tillfällen uttalat att man vill satsa på ökad cykling. Men när det är dags att fatta beslut om anslag så sviker viljan. Kommuner satsar glatt skattepengar på riskprojekt som jättearenor – senast har två byggts i Stockholm.

Moderater och sossar som inte alltid är överens i Stockholms stadshus är eniga om att satsa på förbifart Stockholm trots att man inte är ense om finansieringen och trots att satsningen inte är samhällsekonomiskt lönsam.

Klyftan mellan regeringens ord och handlingar är uppenbara. Regeringen har uttryckligen sagt att man vill uppmuntra kombinationsresor, d v s man vill underlätta för cyklister att kombinera cykling med buss- och tågresor. Men statens eget järnvägsbolag motarbetar aktivt cykling. Som ett av få europeiska järnvägsföretag tillåter inte SJ cykel på tåg.

SL, det kommunala kollektivtrafikföretag i Stockholmsregionen, tillåter inte cyklar på tunnelbana, spårvagnar och på vissa lokaltåg.

Ingen sansad person förnekar längre samhällsnyttan av cykling. Annika Billströms löfte i valkampanjen i början av 2000-talet att riva upp cykelfälten på Hornsgatan skulle ingen politiker idag drömma om att genomföra.

Mot den bakgrunden blir det intressant att se om den nya regionala cykelplanen kommer att genomföras enligt planerna. Stolta cykelplaner har blivit hyllvärmare förr.


19/2/2014

Bo Dellensten


Kommentarer

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir elva och elva tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.