Cykelguiden - Bättre cykelbanor och bättre underhåll räcker inte

<< Krönikor

Bättre cykelbanor och bättre underhåll räcker inte

I en nyligen utkommen rapport från VTI, Statens väg och trafikforskningsinstitut, konstaterar VTI att under åren 2007−2012 har 153 cyklister omkommit och fler än 44 000 skadat sig så illa i trafiken att de uppsökt akut sjukvård. 80 procent av cyklisterna har skadats i en singelolycka. VTI anser att för att minska antalet allvarligt skadade cyklister är det viktigast att satsa på förbättrad halkbekämpning, dubbdäck på vinter samt användning av hjälm och skyddsjacka/byxor.

Därutöver anser VTI att cykelvägarna måste förbättras och underhållet av cykelvägarna. VTI nämnder dock inte den viktigaste orsaken till det stora antalet singelolyckor: den osäkra cykeln.

VTI går i sin rapport igenom en rad exempel på singelolyckor och hur de ska kunna förebyggas. Gemensamt för praktiskt taget alla singelolyckor är dock att cyklisten förlorat kontrollen över cykeln och kört omkull.

När den traditionella cykeln introducerades 1892 lanserades den som "The safety bicycle" . Det var sant då och i jämförelse med den livsfarliga höghjulingen. I dag står det klart att den traditionella cykeln har allvarliga säkerhetsbrister.

Till att börja med har den bara två hjul. Man måste alltså balansera den och förlorar man balansen kör man som regel omkull. Så länge vi vill åka tvåhjuligt får vi dras med det problemet.

Men dagens cykel är osäker av andra skäl. Till att börja med är cyklistens position potentiellt farlig. På en traditionell cykel sitter cyklisten upprätt, lätt framåtlutad. Vid en krock eller ett häftigt stopp av annan anledning flyger cyklisten med huvudet före över styret.Dessutom sitter cyklisten högt över marken. Vid alla kullkörningar blir fallhöjden relativt hög beroende på cyklistens position.

Om cykeln utformades så att cyklisten hamnade i en position med fötterna först så skulle de farliga fallen över styret elimineras. Med mindre hjul skulle cyklisten inte sitta så högt och fallhöjden vid en kullkörning lägre.

Såna cyklar finns redan - de kallas lite missvisande för liggcyklar. Det är missvisande för på de flesta s.k. liggcyklar sitter cyklisten i en relativt upprätt position med vevpartiet (pedalerna) framför sig. Dessa cyklar är vanligast i Holland, Tyskland och USA där också en överväldigande majoritet av tillverkarna finns. Ett fåtal liggcykelmodeller importeras till Sverige men de säljs inte genom den traditionella cykelhandeln som betraktar dem med skepsis.


HP Spirit.

I VTI:s rapport nämns inte den traditionella cykelns inneboende säkerhetsbrister mer än i förbigående. Man noterar att det pågår försök i i Tyskland med cyklar som håller balansen själva. VTI tar dock inte upp problemet med cyklistens farliga position på den traditionella cykeln.

Tvåhjulingen är en fantastisk uppfinning. Känslan man hade som barn när man första gången kände att man hade kontroll över cykeln, att man kunde balansera på två hjul var svindlande. Fast nöjet hade sitt pris. I varje fall jag har minnen i form av ärr på knäna efter otaliga vurpor med cykeln. Vurporna som barn fick inga allvarliga konsekvenser. När vuxna kör omkull blir följderna ofta allvarliga, vilket framgår av VTI:s statistik. I grund och botten orsakas fallet av att cyklisten förlorar kontrollen över cykeln av någon anledning.

Ett radikalt sätt att minska risken för kullkörningar är att skaffa en trike, d v s en trehjulg liggcykel. En trike har två hjul fram och ett bak eller ett hjul fram och två bak. Cykelns konstruktion möjliggör en mycket låg position för cyklisten vilket minskar risken för kullkörning. Man kan välta med en trike under extrema omständigheter. Den risken är försumbar i jämförelse med risken att köra omkull med en tvåhjuling. Om man välter med en trehjuling sitter man dessutom så lågt att risken för skador reduceras kraftigt.


HP Velotechnik lanserade sin trike Scorpio för några år sedan och finns nu också i en hopfällbar variant.

Gemensamt för liggcyklar vare sig de har två eller tre hjul är att de är mycket bekväma. Man sitter på en sits som ger stöd åt ryggen. All vikt vilar inte på stussen och man sitter inte på en liten, smal, hård sadel.

Om nu liggcyklar är så förträffliga som jag hävdar, varför åker då inte fler liggcykel? En berättigad fråga. Svaret är enkelt. Cykelindustrin är inte intresserad. På 30-talet slog en tävlingscyklist världsrekord på löpande band i Frankrike på en liggcykel. Liggcykeln tillverkades av en liten fransk firma.

Den etablerade cykelindustrin protesterade mot världsrekorden. De hävdade att liggcyklar var inga "riktiga" cyklar. Det internationella cykelförbundet drog tillbaka världsrekorden med motiveringen att liggcyklar var inga riktiga cyklar. Man får inte delta i cykeltävlingar med liggcyklar i OS, VM och andra cykeltävlingar, typ Tour de France. Än i dag tävlar man på cyklar som i princip ser ut som de gjorde vid 1900-talets början.

Eftersom den traditionella cykelindustrin inte tillverkar liggcyklar så säljs de inte heller i vanliga cykelaffärer. I Sverige finns det ett par importörer som säljer liggcyklar, men i vanliga cykelaffärer vet man knappt vad en liggcykel är.

Medan bilbranschen är oerhört säkerhetsmedveten så saknas säkerhetsmedvetande helt i cykelbranschen. Bilarna har blivit radikalt säkrare under de senaste decennierna medan cyklarna ser ut i dag som de gjorde för 100 år sedan. De har flera växlar och de har kanske skivbromsar, men den grundläggande, riskabla konstruktionen är oförändrad.

Det finns mig veterligt ingen forskning som visar att liggcyklar är säkrare än vanliga cyklar, men min erfarenhet av både vanliga cyklar och liggcyklar tyder på det. Här behövs alltså forskning.

VTI skulle kunna göra en banbrytande insats till cyklisternas fromma genom att göra en undersökning av vanliga cyklars, respektive liggcyklars säkerhet.

2014-01-29

Bo Dellensten


Kommentarer

2014-02-05 - 14:28:13
Om man vill främja cykling tror jag att detta angreppssätt är ganska problematiskt. Dagens cyklar är fullt tillräckligt säkra. Däremot är motorfordon ( i över 30 km/tim) och felkonstruerade cykelbanor som inte underhålls farliga. Att föreslå att folk ska åka runt på sådana här avancerade och dyra konstruktioner blir lite som med cykelhjälmar - Det får inte fler att cykla. Folkhälsonettot fortsätter alltså att vara dåligt eftersom inte fler cyklar.

______________________________
Kommentar från Bo Dellensten:

Du tillskriver mig åsikter som jag inte har. Jag vill inte förbjuda vanliga cyklar fastän jag anser att de inte är optimala ur säkerhetssynpunkt. En tvåhjulig cykel blir aldrig "säker", men det går att göra säkrare cyklar än dagens cykel som är från 1890. Vad jag vill är att de som cyklar ska erbjudas alternativet att cykla på komfortcyklar som dels är bekvämare, dels säkrare. Att cyklisterna erbjuds alternativa cyklar lär väl inte minska intresset för cykling, tvärtom. Att vi sen måste få bättra och säkrare cykelmiljö är självklart.

_____________________________________
Joakim / Fruängen

2014-02-06 - 10:24:35
Du har helt rätt Bo! Visst har sitthöjden och sittpositionen betydelse för islagsenergin och därmed för skadeutfallet vid t.ex. en singelolycka. Hur stor betydelse det har vet vi dock inte och inte heller vilka andra eventuella för- eller nackdelar liggcykeln har ur ett säkerhetsperspektiv. Jag och mina kollegor på VTI skulle gärna undersöka detta närmare. Faktum är att vi redan skrivit ett antal projektförslag för att bl.a. krocktesta cyklar med olika utseende/sittposition. VTI är dock ett uppdragsfinansierat forskningsinstiut vilket innebär att vi inte har några egna pengar att forska för utan behöver hitta finansiärer till alla våra projektidéer. Som du säger är intresset för liggcyklar ganska svalt och jag har ännu inte lyckats hitta någon som är villig att betala för ett sådant projekt. Kanske kan du eller någon annan som läser detta har någon idé?!
Anna Niska / Linköping

2014-02-25 - 10:00:46
Det stämmer inte att tvåhjulingar är instabila. Framhjulet är monterat i en vinkel som gör att cykeln hela tiden stabiliserar sig själv. Exakt hur detta går till har visats i vetenskapligt granskade tidskrifter. Här finns mer info http://bicycle.tudelft.nl/stablebicycle/


Joakim har helt rätt i att hälsan är en mycket större faktor än skaderisken. Cyklister har lägre dödlighet eftersom vardagsmotionen är så mycket mer betydelsefull än olyckorna. Det visar alla studier. Ju fler som cyklar, desto fler liv kan räddas!

----------------------------------------------
Kommentar från Bo Dellensten:
Vi är rörande ense om att cykling är bra för hälsan även med hänsyn tagen till att cyklister drabbas av olyckor. Nyttan av cykling uppväger de skador av olika slag som drabbar cyklister. Men det kan väl inte vara skäl till att motarbeta utvecklingen av säkrare cyklar. Det blir ännu hälsosammare att cykla om vi kan minska antalet olyckor som orsakas av en osäker och föråldrad cykelkonstruktion.
----------------------------------------------

Erik Sandblom /

2014-05-26 - 19:28:03
Bra artikel. Mer sådant här behövs till debatten. Vi behöver utveckla cyklarna för att fler vanliga motionärer ska kunna cykla. Vi behöver dessutom utbildning för våra cyklister.
Jenny /

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir nio och fem tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.