Cykelguiden - Cykelutredningen - det bidde en tumme

<< Krönikor

Cykelutredningen - det bidde en tumme

Den statliga cykelutredningen är unik. Det är den första utredning som haft cykeln som ämne. Enmansutredaren hade fått i uppdrag av regeringen att lägga fram förslag som skulle leda till ökad cykling. Men de förslag som läggs fram lär inte öka cyklingen mätbart.

Det mest framträdande med utredningen är att den inte innehåller intressanta förslag till regeländringar i syfte att förbättra villkoren för cyklister. Utredningen konstaterar att ”lagstiftningen som styr planering och utformning av trafikmiljön är generellt sett fordonsneutral.” Det är ju en sanning med modifikation. När man exempelvis inrättar grön våg i trafiken så går man efter bilarnas hastigheter och grön våg för bilister blir röd våg för cyklister.
När man bygger 2+1-vägar för att öka säkerheten så blir det i själva verket dödsfällor för cyklister, men i formell mening är väl 2+1- vägar att betrakta som ”fordonsneutrala”.
Det finns rader av problem i den svenska cykelmiljön som inte diskuteras i utredningen. I Sverige inrättar kommunerna med förkärlek dubbelriktade kombinerade gång- och cykelbanor, ofta utan anvisning av var cyklister, respektive fotgängare ska röra sig. På sträcka är det ofta konflikter mellan cyklister och fotgängare och i varje korsning blir dessa dubbelriktade cykelbanor mycket riskabla för cyklister som kommer från ”fel” håll ur bilistperspektiv.
Den låga standarden och bristande kapaciteten på många cykelbanor gör att det ofta är säkrare för snabba cyklister att åka i körbanan bland bilarna. Det är dock förbjudet och utredningen vill inte göra det tillåtet för andra än trehjulingar och cyklister med släpvagn att utnyttja körbanan när det finns en parallell cykelbana.
Rent allmänt kan man konstatera att i de flesta tätorter i Sverige är cykelvägnätet osammanhängande, håller låg standard och underhålls dåligt. Oftast håller parallella körbanor för bilister högre standard men där får cyklister inte köra.
För att vi ska få ökad cykling måste standarden på cykelvägnätet höjas generellt och det måste göras sammanhängande utan felande länkar. Dessutom måste cyklisternas framkomlighet förbättras. Allt detta kostar pengar och kommunerna har ont om pengar. Det hjälper inte att det är samhällsekonomiskt lönsamt att investera i cykelvägar om kommunerna inte har pengar till investeringar. Utredningen kommer inte med några förslag om hur ett förbättrat cykelvägnät ska finansieras. Det är kanske den viktigaste invändningen mot en idéfattig och dålig cykelutredning.

Bo Dellensten

17 nov 2012


Kommentarer

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir nio och nio tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.