Cykelguiden - De nya cyklisterna

<< Krönikor

De nya cyklisterna

Cyklingen i Sverige har ändrat karaktär. Förändringen har skett successivt, men med de senaste årens kraftiga ökning av cyklingen, särskilt i Stockholm, har den blivit uppenbar och det har lett till problem.

Tidigare cyklade de flesta i en godmodig takt och farten var inte uppdriven. I dag åker många cyklister på lätta, snabba, flerväxlade cyklar och de åker fort. Mycket fortare än de flesta. De vill komma fram snabbt och de vill hålla ett högt tempo. För att hålla detta tempo kör de om än till höger än till vänster om andra cyklister och de kör om även i trånga lägen. Vi har kort sagt fått en ny kategori cyklister som bär sig åt som vissa bilister som kör slalom på motorvägsleder mellan andra bilar för att komma fram fortare.

Från trafikforskningen vet vi att olycksrisken ökar när bilar håller olika tempo. Bilister som kör 10 km/t fortare eller långsammare än den rådande trafikrytmen på en väg oavsett vilken hastighet som är skyltad, löper större risk att drabbas av en olycka än den som håller sig till trafikrytmen. Det finns anledning att misstänka att detsamma gäller för cyklister, kanske i än högre grad. Bilar hakar inte i varandra som cyklister lätt gör och kollisioner mellan cyklister torde oftare leda till personskador än kollisioner mellan bilar. Såvitt jag vet finns det ingen forskning på det här området, men det är ett rimligt antagande.

Att köra slalom mellan cyklister med små marginaler är därför mycket farligt. Om cyklister häktar i varandra är risken stor att den ena eller båda kör omkull. Att störta i gatan från en cykel är farligt, mycket farligt. I synnerhet om man kör en snabb cykel med lågt styre som ger en framåtlutad position. När man faller, faller man med huvudet före.

Säker cykling förutsätter att man håller vingelavstånd till andra cyklister, eller att man avstår från omkörningar. Men de flesta cykelbanor i Sverige är inte så breda att det är möjligt att hålla önskvärt vingelavstånd till andra cyklister vid omkörningar.

Alternativet för snabba cyklister är att cykla i körbanan bland bilarna. Det är dessvärre förbjudet. Enligt trafiklagstiftningen ska cyklister hålla sig till cykelbanan när det finns sådan. Den lagstiftningen borde ändras.
Med tanke på hur de flesta cykelbanor och cykelvägar är utformade i Sverige så borde cyklister få välja mellan att köra på cykelbanan eller i körbanan bland bilisterna med undantag för motorvägsleder och motorvägar.

På sikt måste vi få bättre, bredare och bättre utformade cykelbanor och cykelvägar. Men den utbyggnaden kommer att ta åratal i anspråk. Att revidera trafiklagstiftningen så att den blir bättre anpassad till dagens och morgondagens cykeltrafik borde kunna ske snabbt.

Bo Dellensten
2012-01-30


Kommentarer

2012-03-23 - 13:14:23
Om de cyklister som kör om hade en signalanordning (ringklocka) och dessutom använde den skullle mycket vara vunnet i säkerhet. I dag är det mycket sällsynt med användandet. Jag var i Peking på den tiden alla cyklade och alla använde sina ringklockor hela tiden vilket gjorde att man alltid visste om någon närmade sig bakifrån. En parallell kan också dras till dagens Vietnam och samspelet bilar - mopeder där bilarna nästan alltid ger en lätt signal när de skall passera en moped för att den skall vara uppmärksam. Inget aggressivt beteende utan bara en upplysning om att jag skall passera dig så var lite uppmärksam. I Sverige har användandet av signaler blivit misstänklggjort och ses inte som ett verktyg för att underlätta samröre utan tyvärr som en "FLYTTA PÅ DIG HÄR KOMMER JAG" uppmaning.
anders holm / Stockholm

2012-04-07 - 22:39:40
Som nyfrälst MTB-motionär har jag på kort tid noterat en hel del problem. Bilister som pekar bad finger vid övergångsställe med markerad cykelväg är ett sådant. Kalle-Bråttom på racerhojen är ett annat. I grunden är cykling ett oreglerat och anarkistiskt inslag i trafiken. Reglerna är obefintliga, oklara eller följs inte. Moralen låg, mycket låg! Ingen ser heller till att de lagar som finns efterlevs. I samma takt som samhället satsar på cykling borde man också på ett seriöst och vänligt sätt övervaka trafiken. För många år sedan såg jag cyklande poliser i Ottawa i Kanada. Jag tror det skulle vara en bra modell även i Sverige. Håll efter trafiksyndarna, hjälp till och patrullera nära människorna. Jag tror poliser på cykel gör mer nytta än poliser på MC.
Viktor Pylypenko / Stockholm

2012-06-11 - 22:14:02
Anders - tyvärr hjälper inte heller ringklocka, eftersom alla cyklar runt med headsetpluggar eller hörlurar. Jag plingar febrilt med min lilla klocka men folk blir likafullt totalförvånade när jag kör om.

Unplugged is the real thing!
Anders / Sthlm

2012-09-14 - 15:36:58
Jag tror man måste börja stävja det dåliga beteendet bland oss cyklister - vi är ingen marginaliserad företeelse längre - vi är en del av trafiksystemet på ett helt annat sätt än för några år sedan med den explosion av cyklister som noterats. Ett utmärkt förslag är just cyklande poliser som far runt lite överallt och dels ser till att vi cyklister faktiskt sköter oss men också bötfäller de bilister som parkerar i cykelfälten, de bilister som inte använder blinkers, och de bilister som kör aggressivt. Vi måste samsas.

Att få cykla på vanlig vägbana borde få vara en självklarhet.
Andreas / Bromma

2012-11-13 - 19:51:09
JA!!! Låt oss minska folks viljan att cykla genom att få ut poliser på gatan!

Det här är den mest idiotiska artikeln/tråden jag har läst på länge.
Ska inte denna sida främja cyklande?

Det är väl ingen som kan tro att alla cyklister kan hålla samma takt?
Det finns gamla och unga cyklister, det finns snabba och långsamma cyklar. Det kan väl knappast förväntas att alla ska hålla samma fart som Farbror Sven (76), eller som Turisten som vill ta in den fina utsikten!?
Eller kanske klarar en snubbe pressa i uppförsbacke medans en annan halvförkyld som redan har kört i 10 km tar det lite lugnare?

Hur tänker ni egentligen?

Vad gäller lagar och regler, så är dessa inte alls anpassade efter cyklar på något sätt, och ska därför ändras, eller ignoreras.

Som cyklist har man bättre sikt fram och åt sidorna än bak, så det är ju t.ex självklart att i en mindre korsning så är man mycket säkrare om man kör mot rött, det medför mindre risk att bli påkörd bakifrån om man ska vänster lägre fram, eller av en högersvängande lastbil/buss/bil.
Detta är bevisat genom att i flera delstater i USA är det sedan länge tillåtet för cyklister att cykla mot rött och svänga höger vid rött (något som är tillåtet för bilar också på många ställen där).

Idag är man snabbare på cykel än i bil eller buss i Storstockholm, ofta kommer man fram dubbelt så snabbt. Den bonusen gör att man ofta väljer cykel framför t.ex buss och bil. Det handlar ju inte bara om pengar. Om den fördelen försvinner för att man måste trängas i cykelbanan bakom en barnfamilj, blir nog antalet cyklister mycket färre. Något som ju går tvärtemot politikens mål?

Det enda vettiga ovan är att man inte ska tvinga cyklister att använda cykelbanan. Det är en regel som bara skapar animositet då bilister prejjar cyklister in i lövtäckta cykelbanor.
Den dagen då två meter breda, helt rena och fint asvalterade cykelbanor med stöd för vänstersväng och inga hinder, finns - då kan jag tänka mig att cykla där.

Som bonus kan jag ju säga att jag har aldrig råkat illa ut i trafiken, förutom då jag har kört i cykelbana eller hållit mig "till höger" som cyklister rekommenderas att göra.
Om man ska vara trygg ute i trafiken ska man ta den plats man förtjänar och cykla så att man syns och har utrymme för att göra undanmanöver.

Sluta fjäska för bilar!
Dmitri / Stockholm

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir fjorton och fjorton tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.