Cykelguiden - Det är farligare att köra bil än att cykla

<< Krönikor

Det är farligare att köra bil än att cykla

Dagens Nyheter och TV vilseleder när de påstår att det blivit farligare att cykla därför att dödstalen för cyklister har ökat under den gångna cykelsäsongen. De vilseleder när de jämför med olyckstalen för bilister som stadigt minskat de senaste åren. Jämförelsen haltar för cykling är en hälsosam aktivitet medan bilkörning är farlig för alla och hälsonedbrytande för bilister.

Det har gjorts många undersökningar av riskerna med cykling. Per personkilometer är det farligare att cykla än att köra bil. Om man däremot tar hänsyn till de positiva hälsoeffekterna av cykling så blir bilden en annan. British Medical Association lät utreda riskerna med cykling i början av 90-talet och utredaren kom fram till att det var farligare att inte cykla än att cykla. De positiva hälsoeffekterna av cykling var så stora att olycksriskerna var försumbara.

Barcelona införde lånecyklar 2007 och ett spanskt forskarteam har utrett effekterna av cykellånesystemet. De konstaterar att den ökade cyklingen har sparat människoliv och minskat koldioxidutsläppen.

Bilisterna löper mindre risk än cyklister att skadas allvarligt – i varje fall när de krockar med en cyklist. En bilist har kroppshjälm (bilkarossen) med cyklisten i bästa fall har en cykelhjälm som i viss mån skyddar huvudet. Bilisten får däremot ingen nyttig motion. Medan cyklister som cyklar dagligen får en dos motion som motverkar hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II och vissa cancersjukdomar så bäddar vanebilister för övervikt och framtida sjukdomar genom sin fysiska inaktivitet.

I rattcentrum på alla bilar borde det stå en varningstext: Daglig bilkörning är ett hot mot din hälsa.

I Sverige har cykelolyckorna minskat radikalt under de senaste 20 åren samtidigt som cyklingen ökat, inte minst i Stockholm. Trenden är klart nedåtgående. Att med utgångspunkt från ett enstaka år påstå att det blivit farligare att cykla är därför vilseledande – många allvarliga trafikolyckor är slumpens skördar och varierar från år till år.

Att bilolyckorna minskat under senare år beror på en rad faktorer. Vägverket (numera Trafikverket) har under en rad av år satsat stora belopp på att ökat säkerheten för bilisterna samtidigt som åtgärder för cyklisters säkerhet har förblivit fagra löften.

Bilarna har blivit bättre – bättre krockegenskaper och ökad aktiv säkerhet.

Även cykelmiljön har blivit bättre, vilket lett till de minskande cykelolyckorna, men mycket kunde göras bättre för cyklister och fotgängare. Problemet är att bilisters framkomlighet och bekvämlighet sätts före cyklisters och fotgängares säkerhet. Framför allt måste bilarnas hastighet sänkas där cyklister och bilister blandas och där de möts och där deras vägar korsas.

Även om de positiva effekterna av cykling överväger trots trafikriskerna så kan cyklingen göras säkrare genom en förbättrad trafikmiljö som tar sikte på cyklisters och fotgängares säkerhet.

Ökad trafiksäkerhet ligger i händerna på politikerna. Politik är att vilja och att välja.

2011-10-05
Bo Dellensten


Kommentarer

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir sjutton och sjutton tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.