Cykelguiden - Cyklismens moment 22

<< Krönikor

Cyklismens moment 22

Cykeln är det energisnålaste transportmedel som finns. Den drivs med inhemskt biobränsle – sill och potatis exempelvis. Den har inga farliga utsläpp. Den bidrar inte till klimatkrisen – tvärtom. Cykeln är utrymmesnål och den är billig i drift. Det är hälsosamt att cykla – daglig cykling är en receptfri medicin mot rader av sjukdomar. Cykeln är kort sagt fantastisk.

I ett samhälle där energi är en bristvara borde cykeln vara det transportmedel som favoriseras, gynnas och ges högsta prioritet.

I ett samhälle där välfärdssjukdomar är ett gissel därför att alltför få motionerar och alltför många åker bil i stället för att gå eller cykla, borde cykling premieras.

Investeringar i cykelbanor och cykelvägar är samhällsekonomiskt lönsamma. Varenda krona i cykelvägar och cykelbanor ger flera kronor tillbaka till samhället.

Cykelns alla fördelar till trots är den inte hyllad, premierad, prioriterad. Cykeln är lönsam för samhället – stat, kommun och landsting, och ytterst skattebetalarna, men inte för näringslivet.

Att cykeln är energisnål och går på inhemskt biobränsle är inte till någon glädje för Shell, Exxon eller BP.

Vem blir glad för att cykeln är bra för hälsan? Att cykling är en sjukdomsförebyggande motionsform gynnar knappast affärerna för läkemedelsföretagen.

Att bygga cykelbanor och cykelvägar är billigt. Att bygga ut cykelvägnätet i hela Sverige till en acceptabel standard skulle inte kostar mer än 12-15 miljarder kronor. Bara förbifart Stockholm kostar mer än det dubbla. Vägbyggnadsföretag är betydligt mer intresserade av att bygga motorvägar, bilbroar och förbifarter än att av att bygga cykelbanor. Det finns inga pengar i cykelbanor.

Cykling är kort sagt för billigt för att vara intressant för storföretagen.
Det är staten, kommuner och landsting som i första hand har glädje av ökad cyklism eftersom det är samhällsekonomsikt lönsamt att bygga ut infrastrukturen för cykling.

Men ingen politiker blir hågkommen för att han byggt ut cykelvägnätet.

Kungen inviger inga cykelbanor.

Då är det häftigare att inviga förbifarter, motorvägar och stora kostnadskrävande broprojekt.

Cyklingens förträfflighet till trots så går utbyggnaden av cykelvägnätet långsamt i Sverige.

Det finns bara en faktor som kan leda till att takten i utbyggnaden ska ökas: ökad cykling.

Politiker vill bli valda och omvalda.

Den dag cyklisterna blir många fler än de är idag och den dag dessa cyklister börjar ställa krav på en bättre, säkrare cykelmiljö så kommer politikerna se till att det byggs cykelbanor och cykelvägar som aldrig förr.

Vill du ha en bättre cykelmiljö ska du alltså börja cykla nu om du inte redan gör det. Du kan inte vänta på att cykelmiljön ska bli bättre för att börja cykla. Utan ökande cyklism, ingen ökad utbyggnad av cykelvägnätet. Så enkelt är det.

Bo Dellensten
17 september 2010


Kommentarer

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir fjorton och åtta tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.