Cykelguiden - Det är farligt att leva!

<< Krönikor

Det är farligt att leva!

På DN.Debatt (090328) skriver Jan Söderström en artikel där han uppmuntrar äldre att fortsätta att köra bil, men varnar dem för att cykla och gå, för cykling och promenader är så farligt! Därav kan man dra slutsatsen att det är farligt att leva. För vad vore livet utan cykelturer och promenader.

När allt fler forskarrapporter varnar för fysisk inaktivitet och uppmuntrar människor att röra sig mera så varnar SKL:s trafikexpert från promenader och cykling.

Med hjälp av statistik visar Jan Söderström hur många gående och cyklande som dödas i trafiken, särskilt äldre. Äldre bör därför undvika att gå och cyklar. De äldre bör köra bil så länge de kan är hans rekommendation.

Vad Jan Söderström inte redovisar är hur många äldre som drabbas av hjärt- och kärlåkommor, diabetes typ II, olika former av cancer m m, som enligt folkhälsoexperter beror på otillräcklig fysisk aktivitet.

Vi behöver en daglig dos motion, helst en timme varje dag för att hålla oss i form. Det förlänger livet och det höjer livskvaliteten. I själva verket borde man varna för daglig bilkörning av folkhälsoskäl. Daglig bilkörning tar tid från andra aktiviteter. Alla, inklusive äldre, bör gå och cykla i stället för att åka bil i möjligaste mån. I rattnavet på bilar borde det stå en varningstext: Daglig bilkörning är ett hot mot din hälsa!

Jan Söderström skryter med Sveriges goda trafikstatistik som han tycker är föredömlig. Det är trafiken betraktad i ett bilistperspektiv. I Sverige är det bilisternas säkerhet som prioriteras.

Så länge vi har en trafikpolitik som framför allt värnar om bilisternas säkerhet och sätter de oskyddade trafikanterna framkomlighet och säkerhet i andra hand är vår trafikpolitik ett uttryck för bristande jämlikhet och jämställdhet som dessutom diskriminerar äldre och barn.

Jan Söderströms stolthet över att så få barn dödas i trafiken får barnen betala i form av minskad frihet. När Jan Söderström var barn kunde han röra sig långt mer fritt än dagens barn kan göra. I dag skjutsar många föräldrar sina barn till skola och fritidsaktiviteter på grund av bristande trafiksäkerhet.

Det är anmärkningsvärt att trafikexperten Jan Söderström varnar för cykling och promenader av trafiksäkerhetsskäl i stället för att förorda en omläggning av trafikpolitiken. I alla andra sammanhang brukar ett problem bli utgångspunkt för en diskussion om hur problemet ska lösas. När det gäller barn och äldre vill man inte ändra trafikpolitiken utan där ska barn och äldre anpassa sig till trafiken.

Bo Dellensten


Kommentarer

2009-05-08 - 10:59:16
Jag håller med krönikören fullständigt ! Det låter helt orimligt att rekommendera äldre att ta bilen istället ! Idag borde dessutom allt fler vägar anpassas för cykling, med tanke på miljö och hälsa. Tänk även på att det kan vara en turistfrämjande åtgärd ! (Borde fungera bra som ett argument eftersom "money talks" i detta samhälle...)

/Christer (En som cyklar i alla ärenden på stan och tar bilen endast sällan och vid längre sträckor.)

PS. Ett tips: Skriv gärna datum på krönikan. Datum borde alltid finnas med i krönikor, bloggar, artiklar m m. Annars en mycket intressant hemsida.
Christer Ståbis / Mora

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir tolv och nio tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.