Cykelguiden - Bygg ut cykelvägnätet nu!

<< Krönikor

Bygg ut cykelvägnätet nu!

Bygg ut cykelvägnätet nu!

Den svenska ekonomin är på väg in i en recession och tusentals människor är på väg in i arbetslöshet. I det läget borde stat och kommun satsa på samhällsekonomiskt lönsamma infrastruktursatsningar.
Cykelvägsinvesteringar är samhällsekonomiskt lönsamma, och det finns massor av cykelvägsprojekt som väntar på finansiering. En massiv utbyggnad av cykelvägnätet är lönsamt och har rader av fördelar för individer och samhälle.

Stockholms cykelvägssatsningar de senaste tio åren har lett till att cyklingen i Stockholm nästan fördubblats. Varje vettig politiker kan inte annat än känna kallsvett vid tanken på att denna ökning skulle ha skett i form av ökad biltrafik.

Ökad cykling är bra för klimatet, bra för folhälsan och det ökar framkomligheten för de bilister som måste köra bil.

I Stockholm har politikerna gjort tvärtom. I stället för att satsa på fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet enligt cykelplanen som antogs 1998 och ännu inte är fullt genomförd, så har man dragit ner på anslagen. Cykelplanen som varit en sån enorm framgång har satts på sparlåga.

Nu är det läge för att storsatsa på cykelvägsutbyggnaden. I ett läge där människor varslas och sägs upp från sina jobb borde kommunen satsa på att bygga ut cykelvägnätet. Det ger jobb och sätter fart på ekonomin. Dessutom kommer cyklingen att öka ytterligare. Det i sin tur kommer att leda till ökad framkomlighet för biltrafiken. En bil i rörelse tar upp samma utrymme som 14 cyklister. En enda bil-P rymmer 8 till 10 cyklar.

Ökad cykelpendling bidrar dessutom till att trycket på kollektivtrafiken lindras i rusningstid. Alla tjänar på ökad cykling - bilister och kollektivresenärer, för att inte tala om de som väljer att cykla. Den som cyklar får en daglig dos livsviktig motion samtidigt som man tar sig till jobb och skola. Och cyklister orsakar inga koldioxidsläpp, har inga cancerogena avgaser, går på biobränsle och skadar inte andra.

En kraftfull utbyggnad av cykelvägnätet behövs inte bara i Stockholm utan i praktiskt taget samtliga tätorter i Sverige. Och utbyggnaden kan börja med kort varsel. Det finns mängder av cykelplaner ute i kommunerna som väntar på att förverkligas i brist på pengar. I det läge som vår ekonomi befinner sig i nu så borde regeringen ge extra bidrag till kommunerna för utbyggnad av cykelvägnätet.

Vägverket antog år 2000 en nationell cykelplan som skulle ha varit genomförd är 2010. Men vägverket har dragit cykelplanen i långbänk och till stora delar har den blivit en hyllvärmare. Regeringen borde uppmana Vägverket att prioritera utbygganden av cykelinfrastrukturen enligt nationella cykelplanen och ge vägverket extra anslag till utbyggnaden.

En kraftfull utbyggnad av cykelvägnätet nu vore att slå ett slag för klimatet, miljön i våra tätorter, folkhälsan och den hotade sysselsättningen.


Bo Dellensten


Kommentarer

2009-03-04 - 17:03:15
Förbjud bilar helt i storstäder med undantag för de som har handikapp och måste köra bil. Dra ner på kommunaltrafiken kraftigt, den förpestar väldigt mycket den med.

Vad är problemet? Sätt dig och trampa!
Eric / Stockholm

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir nio och fem tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.