Cykelguiden - Rekordstor ökning av cykling i Stockholm

<< Krönikor

Rekordstor ökning av cykling i Stockholm

Rekordstor ökning av cykling i Stockholm

Årets cykelräkningar i Stockholm visar att cyklingen har ökat med i genomsnitt 30 procent sedan förra året. Totalt rör sig cirka 150 000 cyklister i Stockholms innerstad en vardag. Sedan cykelmätningarna började 1980 har det aldrig cyklats så mycket i Stockholm.

Under de senaste tio åren har cyklingen ökat med 75 procent. Under samma period har cykelvägnätet byggts ut kraftigt och trafikkontoret ser ett tydligt samband mellan ökningen av cyklister och utbyggnaden av cykelvägnätet.

Trots den kraftiga ökningen av cyklister i Stockholm har cykelolyckorna inte ökat. På de gator där det inrättats cykelfält/cykelbanor har cykelolyckorna minskat med 20 procent. Än en gång kan man konstatera att olyckskorparna som skrek som högst och förutsåg blodbad när de första cykelfälten byggdes på Hornsgatan hade fel, fel, fel. Olyckorna på gator med cykelfält har inte ökat, utan tvärtom minskat. Det ska ställas i relation till att trafikolyckorna rent allmänt har ökat i Stockholm vilket uppmärksammats i pressen.

Med tanke på utfallet av cykelinvesteringarna är det anmärkningsvärt att den borgerliga majoriteten har skurit ner investeringarna till cykelåtgärder från tidigare 50 miljoner per år till 10 miljoner. Den borgerliga majoriteten vill öka framkomligheten för bilisterna. Ett mycket effektivt sätt att öka framkomligheten för bilisterna är att uppmuntra bilister att cykla. Bara tanken på att 150 000 cyklister skulle ställa cyklarna och börja köra bil i innerstan borde ge trafikpolitikerna mardrömmar.

Ju fler som väljer att cykla, desto bättre blir framkomligheten för bilisterna och dessutom lättar trycket på kollektivtrafiken i rusningstid.
När ska politikerna begripa att om de vill förbättra för bilister så ska de satsa på förbättrad kollektivtrafik och förbättrad cykelmiljö?

Argumenten för ökad satsning på cykling hopar sig. Cykling är det minst miljöskadande transportmedlet. Cyklar är utrymmessnåla. En bil-P rymmer åtta cyklar. Cyklar avger inga farliga avgaser och cyklister bidrar inte till klimatproblemet. Dessutom drivs cyklar med biobränsle och tär inte på de värdefulla oljereserverna. Cykling är bra för hälsan - vi behöver alla en dos daglig motion och den som cyklar till jobbet får sin dagliga motion på köpet. Flera utredningar visar övertygande att investeringar i cykelåtgärder är samhällsekonomiskt lönsamma.

Trots att cykeln har så stora fördelar och kräver så lite utrymme så vill inte politikerna upplåta mer plats åt cyklar eftersom det är bil-P som prioriteras. Hyrcyklarna som har blivit en succé kan inte expandera eftersom stan inte kan skaka fram cykelparkeringar. Vanliga cyklar står uppställda lite huller om buller för att det inte finns tillräckligt med cykelparkeringar. Politikernas ovilja att satsa på cykling är ett mysterium.

Bo Dellensten


Kommentarer

2011-06-13 - 11:54:56
Intressant krönika!

Politiker borde också titta mer på det faktum att även om många cyklister kommer ifrån kollektivtrafiken så ger ökad plats i kollektivtrafiken fler resenärer som brukade vara bilister. Det hjälper alltså på flera nivåer. Stockholmarna brukar förflytta sig till det smidigaste färdmedlet. Minsta motståndets väg.

Precis som du säger, fler cyklister kommer därför göra det bättre för bilister.
Erik / Stockholm

2014-07-10 - 12:08:54
En bilfri innerstad. En dröm och samtidigt en utopi ? Hur rent och olycksfritt skulle inte stan vara med endast cykel- och gångtrafikanter på gatorna ? Tänk om biltrafik endast tilläts vissa tider på dygnet, t.ex. tidiga morgnar och sen kväll ? /Cyklist, javisst !
Isora / Årsta

Kommentera krönikan
Din kommentar:
Epost:
Namn:
Ort:
Säkerhetsfråga: Vad blir tolv och tolv tillsammans?
Svara här:
 
Vi visar ej din epost på hemsidan.
Alla kommentarer granskas av oss innan de publiceras.