Cykelguiden - Cykla säkert

Cykla säkert

Cykla säkert

Varning för bilister
Cykla med fantasi
Gör dig synlig
Ta ögonkontakt
Sky parkerade bilar
Visa vart du ska
Högertrafik gäller även cyklister
Använd båda bromsarna
Cykelbanor - falsk trygghet
Dubbelriktade cykelbanor
Kombinerade cykel
Cykelfält
Använd cykelboxarna
Cykelhjälm


Varning för bilister


Som cyklist lever du farligt bland bussar och bilar. Medan bilisten är omgiven av ett skyddande plåtskal med stötdämpande inredning och säkerhetsbälte har du inget annat skydd än din cykelhjälm - om du har någon.

För att minska risken för olyckor måste man som cyklist inse några saker. Att köra bil i tätort är stressigt och svårt. Jämfört med cyklar är bilar otympliga och svårmanövrerade. Det är trångt om utrymmet och bilisterna riskerar ständigt att krocka med varandra. Därför har bilisten sin uppmärksamhet riktad mot andra motorfordon. Det är bilar, bussar och lastbilar som är ett hot mot honom. Cyklisten däremot är inte farlig för bilisten - han är ofta bara ett irritationsmoment.

Det leder till att bilister kör på cyklister, för att sen alldeles förkrossade störta ut ropandes "Men jag såg dig inte!". I själva verket har bilisten sett cyklisten, men hans hjärna har sorterat bort synintrycket som något ovidkommande.

Man kan bli upprörd över detta sakernas tillstånd, men det förlänger inte cyklistens liv. En mer konstruktiv reaktion är att anpassa sitt körsätt till trafikens realiteter.

Det största hotet mot cyklistens liv är en krock med ett motorfordon. Cyklister som håller livet kärt har alltså som första bud: Du skall icke krocka!

Det finns dock en ljuspunkt i eländet. Det är hälsosamt att cykla. Så hälsobefrämjande att en brittisk trafikexpert, Mayer Hillman, kommit till slutsatsen att det är farligare att inte cykla än att cykla. De positiva hälsoeffekterna av cykling är så stora enligt Mayer Hillman att de överväger riskerna med cykling med råge. Den motion som cykling ger motverkar en rad sjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II, samt vissa typer av cancer. Ännu hälsosammare blir cyklingen om man cyklar så att man minimerar riskerna med cykling och undviker olyckor. Cyklar man riskmedvetet så kan man faktiskt minska olycksriskerna rejält.

<
Tillbaka till toppen


Cykla med fantasi

Var uppmärksam på trafiken och håll ögonkontakt med övriga trafikanter. Observera fordonens rörelser, acceleration och inbromsning. En bil som saktar farten vid en korsning kanske förbereder en sväng trots att körriktningsvisaren är släckt.
Underhållet av vägar och cykelbanor är ofta bristfälligt. Det är inte ovanligt med hål och skarvar i vägbanan. Irriterande för en bilist - farliga för en cyklist.

Övergångar mellan cykelbanor och körbanor är ofta dåligt avfasade. Sakta farten ordentligt så undviker du skador på hjul och minskar risken för kullkörning.

En våt vägbana innebär alltid halkrisk och risk för kullkörning. Vid regn blandas vägdamm och regn till en hal hinna på asfalten.

Cykla aldrig med en kasse dinglande på styret. Placera bagaget i en cykelkorg eller i en cykelväska som du hänger på pakethållaren.

Många damcyklar levereras dessvärre med fast monterade korgar på styret. I en sådan korg ska man bara ha mycket lätt bagage, typ damväska. Kassar med mat ska man placera i en korg/cykelväska på bakre pakethållaren.


Gör dig synligDet är viktigt att göra sig synlig i trafiken. Klä dig helst i klara färger. Kläder i ljusa mättade färger syns bäst. Inte nog med det - bjärta kläder gör att bilister ger cyklisten större vingelmån. Det vet vi av undersökningar som gjorts.

Ha reflexer på dig och din cykel när du cyklar efter mörkrets inbrott. När det är mörkt är det också viktigt att du har fungerande bak- och framlyse på cykeln så andra trafikanter ser dig.
Den här cykeln syns mycket bra i dagsljus. För att synas i skymning och mörker behöver den dock reflexer.

När du stannar i en korsning för rött ljus ska du inte ställa dig vid sidan av motorfordon.

Det är särskilt viktigt att inte stå vid sidan av bussar och stora lastbilar. Ställ dig framför andra motorfordon så att de ser dig.

Står du vid sidan av en lastbil eller en buss så står du kanske i en död vinkel där lastbilsföraren inte kan se dig och du riskerar att klämmas fast under lastbilen om han svänger åt höger när det blir grönt.

<
Tillbaka till toppen


Ta ögonkontakt

Olyckor inträffar ofta i korsningar. Minska risken för korsningsolyckor genom att söka ögonkontakt med svängande bilister på korsande kurs och förvissa dig om att bilisten har sett dig och ger dig företräde innan du kör genom korsningen.


Sky parkerade bilar

Cykla inte nära parkerade bilar. Cyklister vill ofta ta så lite plats som möjligt i trafiken och cyklar tätt intill raderna av parkerade bilar.

Den snällheten kan stå cyklisten dyrt. Parkerade bilar är en potentiell fara för cyklister. Inte sällan kastas en dörr upp mitt för näsan på cyklisten som kör rakt in i dörren. Håll alltså säkerhetsavstånd till parkerade bilar.


Visa vart du ska

Ge tecken när du svänger. Många bilister struntar i att använda sina blinkers när de svänger och cyklister är ännu större syndare i det avseendet. Att inte ge tecken när man svänger är att inbjuda till krockar med andra trafikanter - inte bara bilar utan även med andra cyklister. Ge tecken i god tid och titta över axeln och kolla att du kan svänga utan risk.


Högertrafik gäller även cyklister

Högertrafiken gäller även cyklister och på cykelbanor. Det tycks många cyklister inte ha fattat. De far fram hur som helst på sina cyklar och kör om till höger eller vänster. Risken är stor att cyklister ska haka i varandra när man kör om i trånga lägen så omkörning till höger bör definitivt undvikas. En cyklist som kör omkull riskerar alltid allvarliga skador.

<
Tillbaka till toppen


Använd båda bromsarna


De flesta cyklar har två bromsar, även de som har fotbroms. Ta för vana att använda båda bromsarna. Frambromsen är effektivare än bakbromsen, vare sig bakbromsen är fot- eller handmanövrerad. Bäst är att ha handbroms både bak och fram.

Fotbromsen har nackdelen att man bara kan bromsa med full effekt med pedalerna i horisontalläge. I osäkra situationer kan man inte trampa utan måste sluta att trampa för att inta beredskapsläge.

Den som har handbroms både fram och bak kan trampa på med full kraft och med händerna på bromshandtagen ändå ha full bromsberedskap.

Det förbättrar dessutom framkomligheten. Bilister har en tendens att köra enligt principen ”störst går först” och ger inte alltid cyklister företräde när de borde göra det. Frestelsen för bilisten att tränga sig före en cyklist i en korsning ökar naturligtvis om cyklister upphör att trampa för att inta beredskapsläge med fotbromsen. Med båda händerna på bromsarna kan cyklisten trampa på utan att riskera livet.

Cykelbanor - falsk trygghet


Många människor tycker att det är obehagligt och farligt att cykla bland bilar på gatan. Först när de kan cykla på en cykelbana som är åtskild från biltrafiken känner de sig trygga. Den trygghet som cykelbanan erbjuder är dessvärre i viss mån falsk.

På sträcka är cykelbanor säkra, men när man kommer fram till en korsning förvandlas cykelfärden till en riskaktivitet. Eftersom cyklisten kör på en separat bana, skild från bilisternas körbana, dyker cyklisten upp som en blixt från en klar himmel för en svängande bilist och ibland smäller det just därför.

När du cyklar på en cykelbana måste du därför vara mycket uppmärksam och kolla att ingen bil är på väg att svänga in framför dig innan du kör över den korsande gatan.

Av detta skäl byggs nya cykelbanor så att cyklisten leds ut i trafiken före korsningen. Det är inget misstag utan är gjort avsiktligt för att göra bilisterna uppmärksamma på cyklisternas närvaro inför korsningen.
Tyvärr saboteras denna goda avsikt ofta av att bilister parkerar intill trottoarkanten just där cykelbanan leds ut i körbanan. När så sker måste man alltså vara mycket försiktig när man rundar den bil som blockerar körfältet fram mot korsningen.

<
Tillbaka till toppen


Dubbelriktade cykelbanor - ännu falskare trygghet

I sparsamhetsnit bygger man ofta dubbelriktade cykelbanor i Sverige. Det ökar risken för kollisioner mellan cyklister. Dessutom ökar det risken för kollisioner mellan cyklister och bilister i korsningar.

Den cyklist som kör i "fel" riktning på en dubbelriktad körbana måste vara särskilt uppmärksam i korsningar eftersom han närmar sig korsningen från "fel" och oväntat håll ur bilistens perspektiv. Man kan inte utgå från att bilisten observerar att cykelbanan är dubbelriktad och då räknar bilisten bara med att cyklister ska komma från ett håll - samma håll som bilarna på den korsande vägen.


Kombinerade cykel- och gångbanor

Inte sällan är de dubbelriktade cykelbanorna dessutom kombinerade cykel- och gångbanor. Det komplicerar ytterligare cyklistens tillvaro som måste räkna med att fotgängarna på gångbanan kan göra oväntade rörelser. Inte sällan är de ute och går med sin hund och då kan hundkopplat vara ett farligt hinder för cyklisten, särskilt i mörker och skymning.

En riskmedveten cyklist varnar alltså fotgängaren i god tid med sin ringklocka, saktar farten och håller ett rejält säkerhetsavstånd till fotgängare.
<
Tillbaka till toppen


Cykelfälten bättre än sitt rykte

När Stockholms gatukontor målade cykelfält på Hornsgatan i Stockholm utbröt en storm i pressen om detta galna tilltag. En kvällstidning förutspådde ett blodbad. Olycksstatistiken visar att det utlovade blodbadet uteblivit.

Sedan det målades cykelfält på Hornsgatan har cykelolyckorna minskat markant. Cykelfälten har ökat cyklisternas framkomlighet och ökat deras säkerhet.Cykelfält har dock några nackdelar. Eftersom de bara består av streckade linjer målade i gatan utgör de inget hinder för bilar att stanna och blockera dem. Cyklister tvingas dagligen köra runt bilar som står parkerade i cykelfälten.Många cyklister känner sig otrygga när de tvingas cykla bland bilar som susar förbi dem i 40-50 km/h. Egentligen borde man inte blanda bilar och cyklister på gator där bilar har rätt att köra fortare än 30 km/h.

<
Tillbaka till toppen


Använd cykelboxarna


Vid trafikljusreglerade korsningar har man ofta tillbakadragen stopplinje för bilister och en ruta framför stopplinjen men före trafikljuset. I den boxen är en cykelsymbol målad. Där är det alltså tänkt att cyklister ska ställa sig – framför bilarna.

Det farligaste en cyklist kan göra är att stå till höger om en lastbil i en korsning. Lastbilschauffören kan som regel inte se cyklisten – cyklisten befinner sig i en död vinkel. Om lastbilen svänger höger i korsningen kan cyklisten i olyckliga fall hamna under lastbilens hjul.

Utnyttja alltså cykelboxarna där de finns och saknas det cykelboxar i korsningen så stå aldrig till höger om en lastbil – ställ dig då hellre bakom lastbilen eller träng dig framför så chauffören säkert kan se dig.
Den här damen har placerat sig mitt i cykelboxen framför bilarna. Hon riskerar inte att bli överkörd av någon svängande lastbil.


Hjälm på!

Cykelhjälm förhindrar inga olyckor, men i bästa fall dämpar den skadeeffekten vid en olycka. Det är alltså klokt att bära hjälm, men när du satt på dig hjälmen, försök att glömma att du bär den. Låt dig inte invaggas i någon falsk säkerhet.

Skaffa en hjälm som sitter bra och som är behaglig att bära. När du provar hjälmen ska du sätta den på huvudet sedan du eventuellt justerat nackbandet, men utan att spänna fast hakremmen. Vrid därefter huvudet snabbt i sidled några gånger. Hjälmen ska sitta fast när du rör på huvudet. Sitter den inte fast är den för stor eller har fel passform. Välj och vraka bland hjälmarna till dess du hittar en som passar.

Priset på cykelhjälmar varierar kraftigt beroende på utförande. Alla cykelhjälmar är dock godkända och i princip lika bra.

I praktiken har tester visat att det är skillnad på hjälmarnas skyddsförmåga. Det finns hjälmar som har en inredning som gör att hjälmen kan röra sig på huvudet vid en smäll. Det är en viktig egenskap som minskar risken för vridskador. Kolla alltså hjälmens förmåga att röra sig på huvudet vid ett fall.

Priserna för hjälmar varierar kraftigt. Snåla dock inte vid hjälmköpet utan köp en hjälm som har goda skyddsegenskaper, sitter bra och som du tycker är snygg och behaglig att bära. En hjälm som blir liggande på hatthyllan hemma erbjuder inget skydd.

Bär dock inte hjälmen käckt på svaj eller tillbakaskjuten i nacken så pannan lämnas oskyddad. Ska hjälmen ge något skydd så ska den bäras rätt upp och ner på huvudet och den ska sitta åt.

<
Tillbaka till toppen